Panta rhei
Panta rhei

Cursussen met open inschrijving >> Cursus sociotherapie

Hoofdkenmerken van de cursus

De cursus is gericht op de dagelijkse praktijk van de sociotherapie als hulpverleningsmethode. Een methode die kan worden benut voor de hulpverlening aan tal van groepen cliënten, zoals cliënten met psychosociale problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of psychiatrische syndromen (jeugdigen, volwassenen en ouderen), cliënten met specifieke verslavingsproblematiek, eetstoornissen of psychotrauma's.
Ook is de cursus uitermate geschikt voor hulpverleners die werkzaam zijn in de forensische psychiatrie of TBS klinieken.

Theorie, werkwijzen, vormgeving en de eigen praktijk van de cursisten worden integraal behandeld. De cursist krijgt zicht op de verschillende cliënt-, hulpverlenings- en instellings-gebonden factoren die van invloed zijn op het vormgeven en onderhouden van een sociotherapeutisch milieu.
Door het bestuderen van relevante literatuur over sociotherapie verwerft de cursist inzicht in de betekenis van sociotherapie binnen de eigen afdeling.
Door gebruik te maken van praktijksituaties krijgt de cursist zicht op het eigen functioneren als sociotherapeut.
Door de gespreksgroep als middel te gebruiken wordt onderzocht wat kenmerken zijn van een sociotherapiegroep en welke therapeutische factoren van belang zijn. De waarnemingen, ervaringen en interventies van de sociotherapeuten worden geplaatst in een theoretisch kader. Er wordt nagegaan welke keuzen de sociotherapeut maakt op basis van uitgangspunten uit de sociale systeemtheorie en een groepsdynamische benadering.
Tevens wordt besproken wat het effect van het handelen van de sociotherapeut(en) is op de individuele groepsleden en het groepsproces. De cursus wordt opgevat als een cursus sociotherapie op HBO-niveau.

Vormgeving van de cursus

De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten van vier uur. Tijdens iedere cursusdag wordt aandacht besteed aan de voor die dag gekozen literatuur. Een deel van de literatuur wordt in de vorm van een reader aangeboden. Het laatste dagdeel wordt voor een deel gebruikt om de cursus te evalueren en voor het formuleren van voor de cursist relevante aandachtspunten.

Voor wie is de cursus

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen in de GGz, inrichtingswerkers, groepsmentoren en groepswerkers. De cursist(e) dient werkzaam te zijn in de geestelijke gezondheidszorg of in de sector Zorg en Welzijn. Hierbij kan worden gedacht aan afdelingen voor klinische psychotherapie, afdelingen van APZ-en, PAAZ-en, beschermde woonvormen, afdelingen voor verslavingszorg, residentiële jeugdhulpverlening of TBS-instellingen. De cursisten hebben een diploma op minimaal MBO-niveau.

Verwachtingen ten aanzien van de cursist(e)

  • Van de cursist wordt verwacht dat alle elf dagdelen volledig worden bijgewoond.
     
  • De cursist zal voor het bestuderen van de literatuur en de voorbereiding van de cursusdag circa vier uur per week nodig hebben.
     
  • Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus

De cursist die voldaan heeft aan de gestelde criteria ontvangt van Panta rhei een certificaat.

Praktische informatie >>

Panta rhei
 
Cursusaanbod
· Open inschrijving
· sociotherapie
· gesprekstechniek
· dwangverpleging
· traumabehandeling
· verslavingszorg
· In company
 
Literatuur
 
Archief
 
Linken
 
Colofon
 
E-mail
 
Privacy
 
Inhoudsopgave
 
Zoek op deze site
Productie en ontwerp van deze website: PurpleUnlimited ©
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Top